Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017
ISBN:978-86-80297-68-2
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Александар Ландовић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, Доц. др Александар Ландовић
Година издања:2017.
Тираж:300
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
ДУГОТРАЈНО ПРАЋЕЊЕ МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.001
UDK:625.745.1:624.042.5
Bujňák, Ján; Bujňáková, Petra; Bahleda, František
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 21-28
OBSERVATION REGARDING THE BEHAVIOUR OF EXISTING STEEL TRUSS GIRDER BRIDGES WITHLARGE SPANS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.002
UDK:624.3
Toduţi, Luiza; Badea, Ioan; Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 29-36
FIRE: STRUCTURAL AND MATERIAL CONSEQUENCES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.003
UDK:614.84:624.9
György, Balázs L.; Lublóy, Éva
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 37-44
SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF A MASONRY BUILDING LOCALLY STRENGTHENED
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.004
UDK:624.042.7
Podavka, Alice; Cismasiu, Ildi; Dan, Sorin
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 45-54
ПРОРАЧУН СТУБОВА КОНТИНУАЛНОГ АБ МОСТА МЕТОДОМ ЕКВИВАЛЕНТНЕ ЛИНЕАРИЗАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.005
UDK:624.21.042.7
Чокић, Милош; Фолић, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 55-63
РЕНОВИРАЊЕ ИСТОРИЈСКОГ ОБЈЕКТА НА МАРГИТ-ОСТРВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.006
UDK:725.73:624.046:69.059.32
Major, Janos; Major, Mark
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 65-72
ТРАЈНОСТ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА У РАЗЛИЧИТИМ ЕКСПОЛОАТАЦИОНИМ УСЛОВИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.007
UDK:624.011.1.042/.044
Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 73-81
САНАЦИЈА-ПОДУХВАТАЊЕ ОБЈЕКТА УСЛЕД УКЛАЊАЊА (РУШЕЊА) СТУБОВА ПРИЗЕМЉА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.008
UDK:69.059.32
Бешевић, Мирослав Т.; Ландовић, Александар; Прокић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 83-92
RECONSTRUCTION OF GROUND SUPPORTED FLOORS - BUILDING PHYSICAL ASPECTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.009
UDK:69.059.25:699.822
Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 93-102
ВЕЗА ДОЊЕГ И ГОРЊЕГ СТРОЈА БЕТОНСКИХ МОСТОВА СА АСПЕКТА СЕИЗМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.010
UDK:624.21.042.7
Салатић, Ратко; Мирковић, Никола
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 103-109
ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОДВОДНИХ КОНСТРУКЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.011
UDK:624.034.5
Радомировић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 111-120
УПОРЕДНА АНАЛИЗА АРМИРАНО-БЕТОНСКИХ И ЦФТ СТУБОВА У ЗГРАДАРСТВУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.012
UDK:624.971.012.45
Благојевић, Никола; Костић, Светлана; Благојевић, Предраг
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 121-130
СПРЕГНУТИ ЕЛЕМЕНАТИ У УСЛОВИМА ПОЖАРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.013
UDK:624.016:614.841.33
Мирковић, Никола; Митковић, Предраг; Нинић, Бојана; Миловановић, Јована; Мирковић, Милица; Петојевић, Зорана; Шумарац, Драгослав; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 131-139
АНАЛИЗА НОСИВОСТИ КАСЕТИРАНЕ ТАВАНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР У НИШУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.014
UDK:692.52:624.046.2
Златков, Драган; Зорић, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 141-148
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ДАЛЕКОВОДНОГ СТУБА ПРЕМА СРПСКИМ И ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.015
UDK:624.97:006
Мајсторовић, Дијана; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 149-158
СПЕЦИФИЧНИ ЗАХТЕВИ ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ СПРАТНИХ ГАРАЖА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.016
UDK:725.381
Радовић, Андрија; Ристовски, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 159-168
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ-8/2 Бизнис и струка у савременој изградњи - прилози за дискусију
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.017
UDK:69:17
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 169-178
ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ-8/1 Бизнис и струка у савременој изградњи - прилози за дискусију
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.018
UDK:69:17
Петковић, Мирко Д.
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 179-187
САНАЦИЈА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЦИЛИНДРИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.019
UDK:624.024.953:69.059.25
Бешевић,Мирослав Т.; Прокић, Александар; Живковић, Смиља; Војнић П., Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 189-200
МЕТОДЕ ПРОРАЧУНА УНАКРСНО ЛАМЕЛИРАНИХ ГРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.020
UDK:624.011.1.042
Козарић, Љиљана М.; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав; Војнић Пурчар, Мартина
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 201-208
АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ АБ ЗИДНОГ НОСАЧА ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА "СТ МЕТХОД"
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.021
UDK:624.072.2.012.45
Старчев-Ћурчин, Анка; Малешев, Мирјана; Кукарас, Данијел; Рашета, Андрија; Жарковић, Драго
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 209-218
ASSESSMENT OF THE SITUATION AND REMEDIATION MEASURES OF CHILDREN INSTITUTION " DOLORES " IN BELGRADE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.022
UDK:69.059.2:624.131.53
Džodić, Nevena
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 219-225
FSS ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СУНЧЕВОГ ЗРАЧЕЊА НА КРОВУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА “APM PRINT”
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.023
UDK:621.383:620.91
Трифуновић-Драгишић, Весна
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 227-239
ПРИМЕНА МЕТОДЕ КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА СИМУЛАЦИЈУ НЕЛИНЕАРНОГ ПОНАШАЊА АБ ГРЕДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.024
UDK:624.072.2:517.9
Рашета, Андрија; Џолев, Игор; Старчев-Ћурчин, Анка; Лађиновић, Ђорђе; Кукарас, Данијел
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 243-252
NUMERICAL INVESTIGATION OF THE COLD FORMED STEEL PROFILES BOLTED JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.025
UDK:519.6:624.014.27
Galatanu, Teofil Florin; Radu, Dorin
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 253-260
FRACTURE MECHANICS CRITICAL ASSESSEMENT OF THE STEEL STRUCTURES JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.026
UDK:539.42:624.014.2
Radu, Dorin; Galațanu, Teofil
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 261-269
О ЛИНЕАРНОМ АНИЗОТРОПНОМ ЕЛАСТИЧНОМ ТЕНЗОРУ ОШТЕЋЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.027
UDK:514.743.4
Јарић, Јово; Кузмановић, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 271-276
РЕОЛОШКО-ДИНАМИЧКИ ПАРАМЕТРИ БЕТОНА ДОБИЈЕНИ НЕДЕСТРУКТИВНИМ МЕТОДАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.028
UDK:624.04.012
Милашиновић, Драган Д., Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 277-286
НЕЛИНЕАРНА СТАТИЧКА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВИШЕСПРАТНЕ АБ ЗГРАДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.029
UDK:624.042.7
Рајић, Никола; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 287-295
ДИНАМИЧКИ ОДЗИВ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ЗЕМЉОТРЕСНУ ПОБУДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.030
UDK:624.042.7:517.9
Граховац, Ненад; Спасић, Драган; Жигић, Миодраг; Окука, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 297-304
АНАЛИЗА ПОНАШАЊА АБ ЗИДА ДИМЕНЗИОНИСАНОГ STRUT-AND-TIE МЕТОДОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.031
UDK:624.07:004.42
Старчев-Ћурчин, Анка; Рашета, Андрија; Лађиновић, Ђорђе; Кукарас, Данијел; Џолев , Игор
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 305-310
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА РЕДОСЛЕДА УЧЕСТАНОСТИ АМПЛИТУДА ПОБУДЕ У ОДЗИВУ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.032
UDK:531.3
Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Лађиновић, Ђорђе
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 311-320
МЕТОДА КОНАЧНИХ ЕЛЕМЕНАТА КАО СРЕДСТВО ЗА ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ВИЈАЧНИХ ВЕЗА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.033
UDK:624.014.2.078.4
Вацев, Тодор; Нешовић, Иван; Пауновић, Степа; Милић, Милош
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 321-328
НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ ПРИТИСНУТЕ ДИЈАГОНАЛЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.034
UDK:624.014.2:519.6
Милић, Милош; Ромић, Никола; Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Вацев, Тодор
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 329-338
ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ УМЕРЕНО ВИТКИХ И ВИТКИХ ЦФТ КРУЖНИХ СТУБОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.035
UDK:624.075.23:517.957
Лазовић, Марија; Деретић-Стојановић, Биљана; Радовановић, Јанко
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 339-346
УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ АБ СТУБОВА ПРЕМА ЕС 2 И СРПСКИМ НОРМАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.036
UDK:624.042:614.84
Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Кнежевић, Петар; Чифлиганец, Цветанка
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 347-357
СЛЕДЕЋИ СТУПАЊ У НУМЕРИЧКОМ МОДЕЛИРАЊУ-ПРЕГЛЕД БЕЗМРЕЖНИХ МЕТОДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.037
UDK:519.673:624.042
Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Милић, Милош; Вацев, Тодор
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 359-368
ПРОСТОРНЕ РАМОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.038
UDK:624.042
Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 369-376
О ВИСКОЕЛАСТИЧНИМ СВОЈСТВИМА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.039
UDK:691.16:539.3:517.965
Окука, Александар; Граховац, Ненад; Жигић, Миодраг; Спасић, Драган Т.
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 377-381
БЕЛЕШКА О АНАЛИЗИ РАВНОТЕЖЕ НАГНУТОГ ПРАВОГ ЛУКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.040
UDK:624.04
Николић, Димитрије
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 383-392
ФОТОКАТАЛИТИЧКИ БЕТОН – ЕКОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.041
UDK:666.972.1
Топличић-Ћурчић, Гордана; Јевтић, Драгица; Грдић, Душан; Ристић, Ненад; Грдић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 395-404
СТУДИЈА БЕТОНА КАМЕНА МЕТОДА РЕНДГЕНСКЕ ФАЗНЕ И СПЕКТРАЛНЕ АНАЛИЗЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.042
UDK:691; 543.42
Pakhomova, Ekaterina; Bredikhina, Natalia; Guteneva, Ekaterina; Semicheva, Natalia
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 405-411
ASSESSMENT OF POSTERIOR WATERPROOFING OF THICK-BRICK-WALLS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.043
UDK:699.82
Vinczlér, Gergő; Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 413-421
ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР ЗИДОВА ОД БАЛИРАНЕ СЛАМЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.044
UDK:624.011.72:614.84
Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 423-432
ИСКУСТВА У ИСПИТИВАЊУ ВОДООТПОРНОСТИ БЕТОНА ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ ППОВ У БИХАЋУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.045
UDK:666.972.52
Козлица, Сабина; Чехић, Ена; Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 433-440
ИСКУСТВА ИСПИТИВАЊА БЕТОНСКЕ АРМАТУРЕ У СКЛАДУ СА ЕN 10002-1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.046
UDK:666.98
Џидић, Санин; Чехић, Ена; Козлица, Сабина
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 441-449
ПРИМЈЕНА CPR 305/2011 НА БЕТОНСКЕ ПРЕФАБРИКОВАНЕ ЕЛЕМЕНТЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.047
UDK:624.012.36:006.44
Бајрамовић, Емир; Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 451-459
УТИЦАЈ ОБРАДЕ КРАЈЕВА УЗОРАКА ДОБИЈЕНИХ ИЗ ЈЕЗГАРА ОЧВРСЛОГ БЕТОНА НА ЧВРСТОЦУ ПРИ ПРИТИСКУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.048
UDK:691.32
Јанковић, Ксенија; Лончар, Љиљана; Антић, Лана; Бојовић, Драган; Стојановић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 451-465
УТИЦАЈ АЕРАНАТА НА СВОЈСТВА БЕТОНА
DOI:666.972.168
UDK:10.14415/konferencijaGFS2017.049
Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Бојовић, Драган; Лончар, Љиљана; Антић, Лана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 467-472
МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ АГРЕГАТА ОД РЕЦИКЛИРАНОГ БЕТОНА КОД КОМПОЗИТА МИКРОАРМИРАНИХ ЧЕЛИЧНИМ ВЛАКНИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.050
UDK:666.972.12
Закић, Димитрије; Деспотовић, Ива; Радевић, Александар; Врцељ, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 473-481
ЗЕОЛИТ КАО АДИТИВ У ТОПЛИМ АСФАЛТНИМ МЕШАВИНАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.051
UDK:665.775.4
Маринковић, Милан; Миловић, Тиана; Матић, Бојан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 483-490
APPLICATION OF GEOSYNTETICS IN THE FUNCTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.052
UDK:502.17
Петровић, Марија; Симић, Невена; Петронијевић, Предраг; Аризановић, Драган; Маринковић, Дејан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 491-497
ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА КРОЗ РАЗВОЈ ИНТЕЛИГЕНТНОГ МЕРНОКОНТРОЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОТРОШЊОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.053
UDK:502.171:620.9
Дјордјевић, Дјордје; Стајић, Љубиша; Аврамовић, Биљана; Вешовић, Миљана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 499-506
АНАЛИЗА И УПОРЕДБА ВАРИЈАНТНИХ РЈЕШЕЊА ГРАДСКЕ РАСКРСНИЦЕ У ТУЗЛИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.054
UDK:625.739(497.15Tuzla)
Башић, Захид; Суљић, Недим
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 509-516
АНАЛИЗА УСЛОВА ГРАЂЕЊА ДЕРИВАЦИОНОГ ТУНЕЛА У ХЕРЦЕГОВИНИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.055
UDK:624.19
Уљаревић, Милан; Шупић, Слободан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 517-525
КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА И ПОСТОЈЕЋЕГ ОДБРАМБЕНОГ НАСИПА ДУЖ РИЈЕКЕ САВЕ НА СЈЕВЕРНОМ ДИЈЕЛУ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ШАМАЦ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.056
UDK:627.418
Ђурић, Неђо
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 527-534
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА ВАЗДУХА У ТУНЕЛУ КОД БРЗИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.057
UDK:624.195
Лукић, Драган; Димитријевић, Јелена; Ђурић, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 535-543
ДЕЈСТВО ЗЕМЉОТРЕСА НА ТЛО У ЗОНИ СИДРА - 3Д ПРОРАЧУНСКИ МОДЕЛ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.058
UDK:624.078.7:004.4
Лукић, Драган; Маслак, Емир; Златановић, Елефтерија; Манић, Назим
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 545-552
ВКА КАО ПОДРШКА ИЗБОРУ МЕТОДА РЕМЕДИЈАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА БРАУНФИЛДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.059
UDK:504:502.174
Милошевић, Мимица; Милошевић, Душан; Станојевић, Ана; Милошевић, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 553-562
ПРАВНА ПРОЦЕНА ПРИМЕНЕ ПБМ УГОВОРА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.060
UDK:351.712.2:625.7/.8
Јокановић, Игор; Валчић, Нина
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 563-570
КАЛИБРАЦИЈА МОДЕЛА ЗА ТЕХНИЧКУ И ЕКОНОМСКУ ПРОЦЕНУ ПУТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.061
UDK:519.876.5:625.76
Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Грујић, Жарко; Свилар, Мила
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 571-580
ВЕНТИЛАЦИЈА ДУГИХ САОБРАЋАЈНИХ ТУНЕЛА У УСЛОВИМА РЕДОВНОГ И ИНЦИДЕНТНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.062
UDK:624.191.94
Мирковић, Никола; Митковић, Предраг; Дивац, Љубо; Радовановић, Слободан; Шумарац, Драгослав
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 581-589
ПРОРАЧУН ВЕРТИКАЛНИХ СЕИЗМИЧКИХ ХИДРОДИНАМИЧКИХ УТИЦАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.063
UDK:532.5:550.34
Muganda, Anna Ingaitsa; Миловановић, Бојан; Кузмановић, Владан; Савић, Љубодраг
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 593-600
СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОШКИХ СУША ЗА СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ И КИКИНДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.064
UDK:551.578.1:519.21
Габрић, Огњен; Јањикопањи, Ђорђе; Плавшић, Јасна; Фабиан, Ђула
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 601-612
PROTECTION OF URBAN ATMOSPHERE FROM MOTOR VEHICLES EXHAUST GASES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.065
UDK:66:628.5
Ezhov, Vladimir; Makhova, Veronika; Sevicheva, Natalia; Pakhomova, Ekaterina; Ezhova, Tatiana
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 613-620
BLUE ECONOMY: TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.066
UDK:502.171:546.212
Kathijotes, Nicholas; Sekhniashvili, Dali
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 621-624
ХИДРОГРАФСКA ИЗМЕРА СЛАПИШТA ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ДУБРАВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.067
UDK:621.311.21
Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Баричевић, Сергеј; Хусњак, Јанко
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 625-634
ПРОРАЧУН СПРЕГНУТЕ ДУБИНЕ У ХИДРАУЛИЧКОМ СКОКУ Б-Ф ТИПА КОД УМИРУЈУЋИХ БАЗЕНА СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.068
UDK:626/627
Љубичић, Роберт; Бабић, Филип; Зиндовић, Будо; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 635-644
УПОРЕДНА АНАЛИЗА МЕТОДА ЗА ПРОРАЧУН ПАН КОЕФИЦИЈЕНТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.069
UDK:551.573
Милановић, Младен; Трајковић, Славиша; Гоцић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 645-650
ОДРЕЂИВАЊЕ ФИЛТРАЦИОНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОЛМИРАЈУЋЕГ СЛОЈА УЗ РЕКУ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА ТЕСТА ПРОБНОГ ЦРПЉЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.070
UDK:551.444:627.532
Милашиновић, Милош; Јаћимовић, Ненад
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 651-660
ОШТРОИВИЧНИ ПРЕЛИВ РАЗНЕ ВИСИНЕ ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА ОТИЦАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.071
UDK:681.121
Ховањ, Лајош
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 661-673
ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА АБ ЗИДА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА РЕКЕ САВЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.072
UDK:627.418
Колаковић, Срђан; Јефтенић, Горан; Колаковић, Слободан; Шешлија, Милош; Рашета, Андрија
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 675-683
УТИЦАЈ КЛИМАТСКИХ ПРОМЕНА НА ВЕЛИКЕ ВОДЕ НА ДВА СЛИВА У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.073
UDK:556.06
Тодоровић, Андријана; Плавшић, Јасна; Павловић, Драгутин; Деспотовић, Јован
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 685-694
СИСТЕМ ЗА ОПЕРАТИВНУ ПРОГНОЗУ ПОПЛАВА НА СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.074
UDK:556.06
Ивковић, Марија; Живадиновић, Предраг; Ћатовић, Самир
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 695-704
УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА РЕКЕ ТОПЛИЦА У УСЛОВИМА МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ КЛИМЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.075
UDK:556:551.583
Ивковић, Марија; Кржич, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 705-714
БЕЛЕШКА О ПРОБЛЕМУ СЛОЖЕНОСТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА И ЊЕГОВОГ УЧЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.076
UDK:72.012
Дулић, Оливера
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 717-727
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЈЕКТОВАЊА МЕЂУСПРАТНИХ ПЛОЧА СА АСПЕКТА НОСИВОСТИ, СИГУРНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.077
UDK:692.5:697.1
Кекановић, Милан; Шумарац, Деагослав; Ћорић, Станко; Касаш, Карољ; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 729-738
ОДРЕЂИВАЊЕ ТРАНСФЕР ФУНКЦИЈЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИ ПРОЛАСКУ ТОПЛОТЕ КРОЗ ФАСАДНИ ЗИД
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.078
UDK:699.86:517.9
Петојевић, Зорана; Митковић, Предраг; Мирковић, Никола; Миловановић, Јована; Нинић, Бојана; Мирковић, Милица; Шумарац, Драгослав; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 739-748
ЈАВНИ ПРОСТОРИ СА ПОВЕЋАНИМ ПРОТОКОМ ЉУДИ – СТАНИЦА LONDON WATERLOO
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.079
UDK:725.31(410.111.11)
Чампраг, Небојша
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 749-756
ОСНОВНИ УРБАНИ ТИПОВИ Урбана типологија између 1867. и 1918. године
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.080
UDK:711.4(439.5)"1867/1918"
Lovra, Éva
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 757-766
УРБАНИСТИЧКА АНАЛИЗА И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЕСТА ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈУ У УНУТАРБЛОКОВСКИМ ПРОСТОРИМА Студија случаја: блокови на подручју Лимана I и II у Новом Саду
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.081
UDK:711.63:316.334.56
Бркљач, Дијана; Вукајлов, Љиљана; Милинковић, Александра
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 767-774
СТАМБЕНE КУЛЕ КАО ВИСИНСКИ РЕПЕРИ НА ЛИМАНИМА У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.082
UDK:711.4(497.113Novi Sad)
Милинковић, Александра; Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Бркљач, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 775-782
ВАЛОРИЗАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРА УРБАНИХ БЛОКОВА „СТАРОГ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ КАО МЕСТА ЗА ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.083
UDK:711.63(497.113Novi Sad)
Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 783-791
РЕАЛНОСТ СПРОВОЂЕЊА ВЕЛИКИХ РЕГИОНАЛНИХ ПЛАНОВА – ПИРПППБО
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.084
UDK:711.2(497.11)
Шећеров, Велимир; Филиповић, Дејан; Радовић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 793-801
ИЗАЗОВИ И ПРОБЛЕМИ КОД ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.085
UDK:711.4(497.11 Ivanjica)
Милићевић Секулић, Драгана; Васовић, Оливера; Гучевић, Јелена;
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 803-812
(LID) ПРАКСА: УПОТРЕБА ПРОПУСНИХ МАТЕРИЈАЛА У УРБАНИМ ДЕЛОВИМА НОВОГ САДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.086
UDK:556.12:626.86:711.451(497.113Novi Sad)
Ђураковац, Амела; Секулић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 813-821
ЗЕЛЕНЕ УЛИЦЕ КАО МОДЕЛ УПРАВЉАЊА АТМОСФЕРСКОМ ВОДОМ У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.087
UDK:502.12
Ђураковац, Амела; Секулић, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 823-832
УЛОГА ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У МЕЂУЗАВИСНОСТИ СА ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ БИТНА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.088
UDK:72.011:930.85
Живаљевић Луксор, Наташа; Куртовић-Фолић, Нађа
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 833-840
НОВИ ПРИСТУПИ ЗАШТИТИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ АРХИТЕКТУРЕ У ОКВИРУ АРХЕОЛОШКОГ ПАРКА ВИМИНАЦИЈУМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.089
UDK:904:72"652"(497.11)
Николић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 841-852
ТЕШКОЋЕ У ПРОЦЕСУ РЕСТАУРАЦИЈЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ НА ПРИМЕРИМА У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.090
UDK:72.02:69.059.25(497.113Subotica)
Алаџић, Викторија
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 853-860
ГЕШТАЛТ ПРОМЕНА ИЛИ НЕ – ИСТРАЖИВАЊЕ ПОМАКА У ПЕРЦЕПЦИЈИ У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТОНСКО ПРОДУКЦИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.091
UDK:72.01
Вујичић, Лејла
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 861-875
АНАЛИЗА РАЗВОЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 3Д КАТАСТРА У СВЕТУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.092
UDK:528.4:004.7
Лазић, Јелена; Трифковић, Милан; Маринковић, Горан; Несторовић, Жарко; Давидовић, Марина
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 879-892
СПЕЦИФИЧНОСТИ ПОСТУПКА ОСНИВАЊА КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.093
UDK:528.4(497.6)
Ђурић, Младен; Мацановић, Драган; Амовић, Младен; Поповић, Бранимир
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 893-899
APPLICATION OF MOBILE MAPPING SISTEMS FOR THE PURPOSE OF PRODUCING THE CADASTRE OF TRAFFIC SIGNALING
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.094
UDK:528.4:004.7
Kuburić, Miroslav; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Miljković, Stefan
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 901-911
APPLICATION OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN DETERMINING THE CUBIC CONTENTS OF MATERIAL
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.095
UDK:623.746.2:528.02
Miljković, Stefan; Kuburić, Miroslav; Ogrizović, Vukan; Delčev, Siniša; Gučević, Jelena
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 913-919
ПРОЦЕНА КОЛИЧИНА РЕЦИКЛАЖНИХ КАПАЦИТЕТА ВИШЕСПРАТНИХ ЗГРАДА ПРИМЕНОМ ВЕШТАЧКИХ НЕУРОНСКИХ МРЕЖА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2017.096
UDK:004.8.032.26:502.174.1
Бибић, Драгана; Вујков, Александра; Пешко, Игор; Мученски, Владимир; Ћировић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017. год., стр. 921-929