Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 369-376


ПРОСТОРНЕ РАМОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРИ ЦИКЛИЧНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.038
UDK: 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Перовић, Зоран; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 У овом раду је приказана анализа тродимензионалних рамовских конструкција при цикличном оптерећењу. У нумеричким примерима, за попречне пресеке елемената рамовских конструкција изложених различитим случајевима оптерећења, су коришћени правоугаони и I попречни пресеци. Еластопластично понашање материјала је засновано на Прајзаковом моделу хистерезиса Приказани су неки аспекти конвергенције, као и нумеричке перформансе прорачуна.
 
 Кључне речи:
 рам, циклично оптерећење, хистерезис