Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 369-376


PROSTORNE RAMOVSKE KONSTRUKCIJE PRI CIKLIČNOM OPTEREĆENJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.038
UDK: 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Perović, Zoran; Šumarac, Dragoslav
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazana analiza trodimenzionalnih ramovskih konstrukcija pri cikličnom opterećenju. U numeričkim primerima, za poprečne preseke elemenata ramovskih konstrukcija izloženih različitim slučajevima opterećenja, su korišćeni pravougaoni i I poprečni preseci. Elastoplastično ponašanje materijala je zasnovano na Prajzakovom modelu histerezisa Prikazani su neki aspekti konvergencije, kao i numeričke performanse proračuna.
 
 Ključne reči:
 ram, ciklično opterećenje, histerezis