Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 359-368


SLEDEĆI STUPANJ U NUMERIČKOM MODELIRANJU-PREGLED BEZMREŽNIH METODA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.037
UDK: 519.673:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Paunović, Stepa; Nešović, Ivan; Milić, Miloš; Vacev, Todor
 
 Rezime:
 Metod konačnih elemenata (MKE) se uspešno koristi pri rešavanju širokog spektra inženjerskih problema. Međutim, u nekim slučajevima je nepraktično ili čak nemoguće primeniti MKE. Stoga su razvijene nove metode koje ne koriste mrežu elemenata već polje razmatrane promenljive aproksimiraju samo preko njene vrednosti u čvrovima - bezmrežne metode, tj. metode bez mreže. Ovaj rad predstavlja kratak pregled koncepata i tipova bezmrežnih metoda, u cilju skretanja pažnje inženjera na nove mogućnosti koje ove metode pružaju.
 
 Ključne reči:
 Bezmrežne metode, MKE, modeliranje prslina