Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 359-368


СЛЕДЕЋИ СТУПАЊ У НУМЕРИЧКОМ МОДЕЛИРАЊУ-ПРЕГЛЕД БЕЗМРЕЖНИХ МЕТОДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.037
UDK: 519.673:624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Милић, Милош; Вацев, Тодор
 
 Резиме:
 Метод коначних елемената (МКЕ) се успешно користи при решавању широког спектра инжењерских проблема. Међутим, у неким случајевима је непрактично или чак немогуће применити МКЕ. Стога су развијене нове методе које не користе мрежу елемената већ поље разматране променљиве апроксимирају само преко њене вредности у чвровима - безмрежне методе, тј. методе без мреже. Овај рад представља кратак преглед концепата и типова безмрежних метода, у циљу скретања пажње инжењера на нове могућности које ове методе пружају.
 
 Кључне речи:
 Безмрежне методе, МКЕ, моделирање прслина