Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34
 
DOI:10.14415/zbornikGFS34
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример - Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2018.
Тираж:200
Штампа:Бирографика МБ, Суботица


 САДРЖАЈ:
СКУПЉАЊЕ БЕТОНА - ОПШТИ ПРЕГЛЕД
DOI:10.14415/zbornikGFS34.01
UDK:666.972:532.135
Голеш, Даница; Браловић, Немања; Гајић, Дарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 9-25
МОДЕЛИ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ СКУПЉАЊА БЕТОНА - ПРЕГЛЕД, КЛАСИФИКАЦИЈА И ПОРЕЂЕЊЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS34.02
UDK:666.972:532.135
Голеш, Даница
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 27-44
ИСПРАВНОСТ И ГРЕШКЕ КОД МЕРЕЊА ХИДРАУЛИЧКИХ ПОДАТАКА И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНОГ НАНОСА
DOI:10.14415/zbornikGFS34.03
UDK:627.133
Majer, Fruzsina; Хорват, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 45-55
ТЕРЕНСКА МЕРЕЊА И ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ПРОПУСТА
DOI:10.14415/zbornikGFS34.04
UDK:627.133:004.4
Koch, Dániel; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 57-66
КОМПЛЕТНЕ УЛИЦЕ - УЛИЦЕ ЗА СВЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS34.05
UDK:625.712
Дамњановић, Никола; Јокановић, Игор
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 67-78
УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ КОСЈЕРИЋА У 19. ВЕКУ
DOI:10.14415/zbornikGFS34.06
UDK:711.3(497.11KOSJERIĆ)"18"
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 79-90
УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ ВАРОШИЦЕ ЧАЈЕТИНА 1826-1930.
DOI:10.14415/zbornikGFS34.07
UDK:711.3(497.11ČAJETINA)"18/19"
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 91-99
ДОПРИНОС ИСТРАЖИВАЊУ, ЗАШТИТИ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ИНДУСТРИЈСКОГ НАСЛЕЂА БЕОГРАДА
DOI:10.14415/zbornikGFS34.08
UDK:725.4.025.4(497.11BEOGRAD)
Николић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 101-117
УЛОГА ГЕОДЕЗИЈЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
DOI:10.14415/zbornikGFS34.09
UDK:620.9:502.131]:528
Давидовић, Марина; Нинков, Тоша; Трифковић, Милан; Кузмић, Татјана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 119-132
РЕАЛИЗАЦИЈА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА РАДЕНКОВИЋ
DOI:10.14415/zbornikGFS34.10
UDK:528.46
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Радојичић, Немања
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018. год., стр. 133-144