Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 27-44


МОДЕЛИ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ СКУПЉАЊА БЕТОНА - ПРЕГЛЕД, КЛАСИФИКАЦИЈА И ПОРЕЂЕЊЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.02
UDK: 666.972:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница
 
 Резиме:
 При процени будућег понашања пројектоване бетонске конструкције посебан значај имају подаци о временском развоју дилатација услед скупљања бетона. Избор одговарајуће методе и модела за предвиђање скупљања бетона утицаће на тачност процене, али и на трајање и цену пројектовања. Да би се олакшао овај избор, у раду су прегледно приказане области примене, параметри које узимају у обзир, класификација и основне једначине за четири често кориш-ћена модела за предвиђање скуп-љања бетона: ACI 209, GL 2000, MC 2010 и B4. Упоређени су и коментарисани резултати добијени применом ових модела на неколико примера из литературе.
 
 Кључне речи:
 Бетон, скупљање, модели, класификација, поређење