Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 9-25


СКУПЉАЊЕ БЕТОНА - ОПШТИ ПРЕГЛЕД
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.01
UDK: 666.972:532.135
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Голеш, Даница; Браловић, Немања; Гајић, Дарко
 
 Резиме:
 Промена запремине бетона услед губитка воде кроз размену са окружењем или самоисушивање током хидратације, или услед хемијских реакција хидратисаног цемента са угљен-диоксидом из околине, једна је од најнепожељнијих појава у бетону. Ово је дуготрајан процес који почиње одмах након справљања бетонске мешавине, али је са конструктивне тачке гледишта најзначајније скупљање бетона након његовог излагања окружењу. На основу прегледа и анализе најновијих објављених истраживања у овој области, у раду су приказане врсте скупљања, њихови узроци, главни утицајни фактори и могуће мере за смањење скупљања и његових последица.
 
 Кључне речи:
 Бетон, скупљање, узроци скупљања, утицајни фактори, мере за смањење