Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29
 
DOI:10.14415/zbornikGFS29
ISSN:0352-6852
eISSN:2334-9573
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић
Помоћник уредника:Доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, Доц. др Огњен габрић
Година издања:2016.
Тираж:200
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
РЕЈЛИЈЕВИ ТАЛАСИ - ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА ТАЛАСНОГ БРОЈА
DOI:10.14415/zbornikGFS29.01
UDK:537,877
Тадић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 7-18
МОГУЋНОСТИ ИСПИТИВАЊА КАПИЛАРНОГ УПИЈАЊА НА МИКРОЈЕЗГРИМА
DOI:10.14415/zbornikGFS29.02
UDK:624.012.45:620.1
Чех, Арпад; Ковач Стрико, Јосип; Табаковић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 19-24
САНАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ТАБАНОВАЧКА бр.3 У БЕОГРАДУ
DOI:10.14415/zbornikGFS29.03
UDK:69.059(497.11)
Табаковић, Драгана; Т. Бешевић, Мирослав; Козарић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 25-34
УТИЦАЈ АЛКАЛНО АГРЕГАТНЕ РЕАКЦИЈЕ НА БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТОВА
DOI:10.14415/zbornikGFS29.04
UDK:624.21 : 666.12
Грковић, Слободан; Кукарас, Данијел; Живковић, Смиља
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 35-50
ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОБЛЕМИ УСЉЕД ДЕЈСТВА ПОДЗЕМНИХ ВОДА
DOI:10.14415/zbornikGFS29.05
UDK:550.82 : 556.32
Грујић, Бојана; Грујић, Жарко; Татар, Саша
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 51-58
ПРЕДЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЈЕДНЕ ПРИСТУПНЕ УЛИЦЕ У СУБОТИЦИ
DOI:10.14415/zbornikGFS29.06
UDK:625.712.28(497.113Subotica)
Јокановић, Игор; Грујић, Жарко; Зељић, Драгана
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 59-68
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ПРАВИЛНИКЕ И ДРУГЕ АКТЕ
DOI:10.14415/zbornikGFS29.07
UDK:528.4(060.13)
Гргић, Илијa; Репaнић, Мaријa; Шaбић Гргић, Нaтaшa
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 69-81
ПРОМЕНА СВОЈИНСКИХ ОДНОСА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У СЕВЕРНОБАЧКОМ ОКРУГУ
DOI:10.14415/zbornikGFS29.08
UDK:347.232/.234(497.113)
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 83-95
АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА САДРЖАЈА ДИГИТАЛНОГ ПЛАНА КАТАСТРА ВОДОВА
DOI:10.14415/zbornikGFS29.09
UDK:528.4 : 628.14 : 004
Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Лазић, Јелена; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 97-106
АРХИТЕКТУРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ У УЖИЦУ (1961)
DOI:10.14415/zbornikGFS29.11
UDK:727.8(497.11UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 121-131
ОБЈЕКАТ КУЛА НА ТРГУ ПАРТИЗАНА У УЖИЦУ (1961)
DOI:10.14415/zbornikGFS29.10
UDK: 712.012(497.11UŽICE)
Кузовић, Душко
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016. год., стр. 107-120