Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 107-120


ОБЈЕКАТ КУЛА НА ТРГУ ПАРТИЗАНА У УЖИЦУ (1961)
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.10
UDK: 712.012(497.11UŽICE)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Објекат „Кула“ на Тргу партизана у Ужицу саграђен је од 1958. до 1961. према пројекту архитекте Милорада Пантовића. Налази се у зони улице Краља Петра, у континуалном низу објеката који са источне стране формирају просторију трга. Захваљујући топографији терена и висини кула доминира јавним простором трга. Објекат је спратности Подрум 1 + подрум 2 + приземље + мезанин + 11 спратова + поткровље. Кула на Тргу партизана претставља прву вишеспратницу која је саграђена у Ужицу. Архитектонска вредност објекта представља значајан сегмент архитектонске прошлости Србије и Југославије.
 
 Кључне речи:
 Кула на Тргу партизана, Трг партизана у Ужицу, Милорад Пантовић, Архитектура Модерне у Србији, Ученици Ле Корбизјеа у Србији.