Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 7-18


РЕЈЛИЈЕВИ ТАЛАСИ - ПАРАМЕТАРСКА АНАЛИЗА ТАЛАСНОГ БРОЈА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.01
UDK: 537,877
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Тадић, Љиљана
 
 Резиме:
 У раду се анализира зависност таласног броја Рејлијевих таласа од појединих материјалних константи тла, односно фреквенције таласа. Основу ове анализе представља дискретан облик динамичке матрицe крутости тла формулисане на основу Џ. П. Волфовог решења таласне једначине. Модел за анализу чини хоризонтално услојено тло над крутом базом. За потребе дате анализе написан је програм за рачунар у Матлабу.
 
 Кључне речи:
 Рејлијеви таласи, таласни број, динамичка матрица крутости, бездимензионална фреквенција