Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 19-24


МОГУЋНОСТИ ИСПИТИВАЊА КАПИЛАРНОГ УПИЈАЊА НА МИКРОЈЕЗГРИМА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.02
UDK: 624.012.45:620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чех, Арпад; Ковач Стрико, Јосип; Табаковић, Драгана
 
 Резиме:
 Приликом дијагностике стања армирано бетонске конструкције са аспекта оцене трајности бетона постојеће методе углавном користе резултате испитивања добијене софистицираном и скупоценом опремом, који нису универзалног карактера, тј. могу се користити само за један сегмент оцене трајности бетона. На тај начин свака додатна информација о стању бетона је драгоцена, поготово ако не захтева додатно испитивања са посебом опремом. Испитивања бетонских и АБ конструкција вађењем микројезгара се сматра полудеструктивном методом, која незнатно оштећује саму конструкцију, а користи се првенствено за испитивање карбонатизације, запреминске масе и упијања бетона. У раду су представљени резултати испитивања капиларном упијања према СРПС ЕН 480-5 на стандардним узорцима и на микројезгрима извађеним из узорака облика коцке са дужинама ивица 20 цм. Такође су представљени и резултати испитивања пенетрације воде под притиском на истим узорцима, на којима су претходно узоркована микројезгра. Ова испитивања су урађена на бетонима са захтеваном пројектованом мешавином за најзахтевније класе изложености према ЕН 206-1 и користећи разне додатке који је познато да утичу структуру пора и самим тим и на трајност очврслог бетона.
 
 Кључне речи:
  капиларно упијање, микројезгра, трајност бетона