Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 29, 2016.год., стр. 83-95


ПРОМЕНА СВОЈИНСКИХ ОДНОСА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ У СЕВЕРНОБАЧКОМ ОКРУГУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.08
UDK: 347.232/.234(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
 
 Резиме:
 Друштвена својина, као феномен својинских односа, у социјалистичком правном систему била је негација својине, својина која је свачија и ничија и потпуна супротност приватној својини. Друштвена својина је облик својине карактеристичан само за социјалистичке друштвене системе, као специфичан облик претварања друштвених добара од стране друштвено правних субјеката. Низ закона донетих након 2000. године, имају за циљ укидање ранијих социјалистичких односа, са намером да се сва права која су извирала из друштвене својине претворе у право својине. У овом раду је презентовано истраживање облика својине у Севернобачком округу за период 2008.-2014. године, са посебним акцентом на друштвеној својини. На основу података добијених кроз истраживање, извршена је анализа претварања друштвене у друге облике својине на пољопривредном земљишту на територији поменутог округа.
 
 Кључне речи:
 друштвена својина, приватна својина, промена својинских односа