Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 45-55


ИСПРАВНОСТ И ГРЕШКЕ КОД МЕРЕЊА ХИДРАУЛИЧКИХ ПОДАТАКА И КОНЦЕНТРАЦИЈЕ СУСПЕНДОВАНОГ НАНОСА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.03
UDK: 627.133
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Majer, Fruzsina; Хорват, Мирјана
 
 Резиме:
 У оквиру припреме математичког модела струјања воде и транспорта наноса у мрежи отворених токова се јавила потреба за прегледом великог броја хидрауличких и псалмолошких података. Током обраде ових мерења је примећена учестала појава драстичног одступања појединих вредности у односу на околне. У оквиру овог рада је разматран приступ за идентификацију ових одступања као грешака у мерењима, као и сугестије за превазилажење проблема које ове грешке проузрокују.
 
 Кључне речи:
 грешке у мерењима, мерења нивоа, мерења концентрација суспендованог наноса