Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 45-55


ISPRAVNOST I GREŠKE KOD MERENJA HIDRAULIČKIH PODATAKA I KONCENTRACIJE SUSPENDOVANOG NANOSA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.03
UDK: 627.133
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Majer, Fruzsina; Horvat, Mirjana
 
 Rezime:
 U okviru pripreme matematičkog modela strujanja vode i transporta nanosa u mreži otvorenih tokova se javila potreba za pregledom velikog broja hidrauličkih i psalmoloških podataka. Tokom obrade ovih merenja je primećena učestala pojava drastičnog odstupanja pojedinih vrednosti u odnosu na okolne. U okviru ovog rada je razmatran pristup za identifikaciju ovih odstupanja kao grešaka u merenjima, kao i sugestije za prevazilaženje problema koje ove greške prouzrokuju.
 
 Ključne reči:
 greške u merenjima, merenja nivoa, merenja koncentracija suspendovanog nanosa