Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 57-66


ТЕРЕНСКА МЕРЕЊА И ХИДРАУЛИЧКИ ПРОРАЧУН ПРОПУСТА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.04
UDK: 627.133:004.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Koch, Dániel; Хорват, Золтан
 
 Резиме:
 Циљ овог рада је да прикаже искуства при спровођењу теренских мерења на једном пропусту у Мађарској, као и примену софтвера за хидраулички прорачун поменутог објекта. Мерења су спроведена на пропусту са пресеком засвођене цеви који се налази на мртваји Дунава недалеко од Баје и сводила су се на одређивање распореда брзина и нивоа водног огледала, као и квантификацију осталих параметара потребних за успостављање зависности нивоа и протицаја. За хидраулички прорачун је примењен софтвер HY-8, који се заснива на образцима прорачуна пропуста издатих од стране владине агенције САД (Федерална администарција за аутопутеве). Упоређивање мерених и срачунатих вредности указује на добро слагање, па се препоручује примена испитиваног софтвера при хидрауличким прорачунима пропуста.
 
 Кључне речи:
 Теренска мерења, пропуст, HY-8 софтвер, хидраулички прорачун