Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 67-78


КОМПЛЕТНЕ УЛИЦЕ - УЛИЦЕ ЗА СВЕ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.05
UDK: 625.712
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дамњановић, Никола; Јокановић, Игор
 
 Резиме:
 Комплетна улица представља форму планирања и управљања простором, са циљем да се омогући безбедан и угодан приступ свим учесницима у саобраћају. На тај начин представља значајну промену у односу на традиционалан приступ планирању, пројектовању и изградњи саобраћајница у градовима. У раду су приказани основни концепти формирања комплетних улица и примена на једној од значајнијих градских саобраћајница у Београду.
 
 Кључне речи:
 саобраћајне површине, безбедност, комплетна улица, простор