Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 67-78


KOMPLETNE ULICE - ULICE ZA SVE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.05
UDK: 625.712
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Damnjanović, Nikola; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Kompletna ulica predstavlja formu planiranja i upravljanja prostorom, sa ciljem da se omogući bezbedan i ugodan pristup svim učesnicima u saobraćaju. Na taj način predstavlja značajnu promenu u odnosu na tradicionalan pristup planiranju, projektovanju i izgradnji saobraćajnica u gradovima. U radu su prikazani osnovni koncepti formiranja kompletnih ulica i primena na jednoj od značajnijih gradskih saobraćajnica u Beogradu.
 
 Ključne reči:
 saobraćajne površine, bezbednost, kompletna ulica, prostor