Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 79-90


URBANISTIČKI RAZVOJ KOSJERIĆA U 19. VEKU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.06
UDK: 711.3(497.11KOSJERIĆ)"18"
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Na mestu današnjeg Kosjerića 1784. zabeleženo je naselje sa 6 domaćinstava, a 1818. godine 73 domaćinstva. Godine 1824. stoji da selo Kosjerić ima 54 a 1825. godine 49 obveznika. Antonije Radojević je 1854. godine je podigao putničku mehanu: objekat koji je imao u prizemlju prostor za konje i robu, a na spratu se nalazila mehana, sobe za goste i domaćina. njegovi rođaci, dose-livši se za njim su podigli, oko tog objekta, dućane i zanatske radnje. Potom je Radojević uspeo da sedište sreza premesti u Kosjerić (nakon što je podigao kancelarije i stanove za službenike). Godine 1863. naselje ima 554 muške i 526 ženske glave i da je adminis-trativni centar crnogorskog sreza. Izgradnja sreske zgrade u Kosjeriću je počela 1873. godine a završena oktobra 1874. godine. Školska zgra-da u Kosjeriću je sagrađena 1876. godine. Crkva je izgrađena 1890. godine. Na zahtev građana iz sreza crnogorskog 22. februara 1892. godine naselje je proglašeno za varošicu.
 
 Ključne reči:
 varošice u Srbiji,urbanizam u Srbiji 19. veka, urbanistički razvoj Kosjerića, urbanizam obnovljene Srbije