Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 79-90


УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ КОСЈЕРИЋА У 19. ВЕКУ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.06
UDK: 711.3(497.11KOSJERIĆ)"18"
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 На месту данашњег Косјерића 1784. забележено је насеље са 6 домаћинстава, а 1818. године 73 домаћинства. Године 1824. стоји да село Косјерић има 54 а 1825. године 49 обвезника. Антоније Радојевић је 1854. године је подигао путничку механу: објекат који је имао у приземљу простор за коње и робу, а на спрату се налазила механа, собе за госте и домаћина. његови рођаци, досе-ливши се за њим су подигли, око тог објекта, дућане и занатске радње. Потом је Радојевић успео да седиште среза премести у Косјерић (након што је подигао канцеларије и станове за службенике). Године 1863. насеље има 554 мушке и 526 женске главе и да је админис-тративни центар црногорског среза. Изградња среске зграде у Косјерићу је почела 1873. године а завршена октобра 1874. године. Школска згра-да у Косјерићу је саграђена 1876. године. Црква је изграђена 1890. године. На захтев грађана из среза црногорског 22. фебруара 1892. године насеље је проглашено за варошицу.
 
 Кључне речи:
 варошице у Србији,урбанизам у Србији 19. века, урбанистички развој Косјерића, урбанизам обновљене Србије