Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 91-99


УРБАНИСТИЧКИ РАЗВОЈ ВАРОШИЦЕ ЧАЈЕТИНА 1826-1930.
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.07
UDK: 711.3(497.11ČAJETINA)"18/19"
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кузовић, Душко
 
 Резиме:
 Путописац Јоаким Вујић бележи 1826. године да је дошао у Чајетину где је сердар Јован Мићић имао свој двор који се састојао из више објеката. Седиште среза је било у Чајетини до 1845. године, када је канцеларија премештена у Ужице. Године 1863. Чајетина поново постаје седиште среза. Према попису од 1882. године до 1926. година није постoјао ни један дућан. Ангажовањем појединаца отворен је водовод капацитета десет кућа (1863), црква (1892) и школа (1905). Чајетина је 1930. проглашена за варошицу. Године 1930. насеље је имало око 40 кућа, 5 кафана, 3 дућана и пекару. Зграда амбуланте у Чајетини је саграђена 1940., проширење водовода је начињено 1925., пут Ужице Краљева Вода отворен 1927., срески суд је основан 1931., а 1938. године катастарска управа.
 
 Кључне речи:
 варошице у Србији, урбанизам у Србији 19. века, урбанистички развој Чајетине, урбанизам обновљене Србије