Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 119-132


УЛОГА ГЕОДЕЗИЈЕ У ПРОЈЕКТИМА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.09
UDK: 620.9:502.131]:528
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Давидовић, Марина; Нинков, Тоша; Трифковић, Милан; Кузмић, Татјана
 
 Резиме:
 Енергија је по својој природи узрок и покретач многих промена. Адекватно употребљена, веома је важан чинилац успона човека и његовог прогреса. Данас, широм света постоји тренд раста имплементације обновљиве енергије, а посебно сунчеве светлости. Циљ овог рада је да истражи улогу геодезије у пројектима енергетске ефикасности, а на примеру монтираних соларних панела на равне кровове једног одређеног подручја. У раду је акценат на позиционирању датих панела, те прорачуну енергије коју они дају, узевши у обзир њихову локацију, оријентацију, нагиб, површину и период сунчевог зрачења.
 
 Кључне речи:
 геодезија, соларни панели, урбано подручје, енергија