Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 119-132


ULOGA GEODEZIJE U PROJEKTIMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.09
UDK: 620.9:502.131]:528
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Davidović, Marina; Ninkov, Toša; Trifković, Milan; Kuzmić, Tatjana
 
 Rezime:
 Energija je po svojoj prirodi uzrok i pokretač mnogih promena. Adekvatno upotrebljena, veoma je važan činilac uspona čoveka i njegovog progresa. Danas, širom sveta postoji trend rasta implementacije obnovljive energije, a posebno sunčeve svetlosti. Cilj ovog rada je da istraži ulogu geodezije u projektima energetske efikasnosti, a na primeru montiranih solarnih panela na ravne krovove jednog određenog područja. U radu je akcenat na pozicioniranju datih panela, te proračunu energije koju oni daju, uzevši u obzir njihovu lokaciju, orijentaciju, nagib, površinu i period sunčevog zračenja.
 
 Ključne reči:
 geodezija, solarni paneli, urbano područje, energija