Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 133-144


REALIZACIJA KOMASACIONIH PROJEKATA: STUDIJA SLUČAJA KATASTARSKA OPŠTINA RADENKOVIĆ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.10
UDK: 528.46
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Radojičić, Nemanja
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirani su efekti komasacije, na primeru katastarske opštine Radenković (Opština Sremska Mitrovica). Primarni cilj komasacije zemljišta jeste da se grupiše usitnjeni posed i da se izvrši uređenje prostora kroz razne projekte, kao što su projekat putne i kanalske mreže, poljozaštitni šumski pojasevi, itd. U skladu sa tim, istraživanje u ovom radu obuhvata parametre koji proističu iz ciljeva komasacije, a koji se odnose na broj parcela pre i posle komasacije, kao i odnos površina pod putevima i kanalima, koji nesumljivo ukazuju na efekte koji se mogu ostvariti realizacijom komasacionih projekata.
 
 Ključne reči:
 komasacija, komasacioni projekti, efekti komasacije