Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 34, 2018.год., стр. 133-144


РЕАЛИЗАЦИЈА КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА КАТАСТАРСКА ОПШТИНА РАДЕНКОВИЋ
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.10
UDK: 528.46
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Радојичић, Немања
 
 Резиме:
 У овом раду анализирани су ефекти комасације, на примеру катастарске општине Раденковић (Општина Сремска Митровица). Примарни циљ комасације земљишта јесте да се групише уситњени посед и да се изврши уређење простора кроз разне пројекте, као што су пројекат путне и каналске мреже, пољозаштитни шумски појасеви, итд. У складу са тим, истраживање у овом раду обухвата параметре који проистичу из циљева комасације, а који се односе на број парцела пре и после комасације, као и однос површина под путевима и каналима, који несумљиво указују на ефекте који се могу остварити реализацијом комасационих пројеката.
 
 Кључне речи:
 комасација, комасациони пројекти, ефекти комасације