Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 347-357


УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПОЖАРНЕ ОТПОРНОСТИ АБ СТУБОВА ПРЕМА ЕС 2 И СРПСКИМ НОРМАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.036
UDK: 624.042:614.84
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Миливоје; Цветковска, Мери; Кнежевић, Петар; Чифлиганец, Цветанка
 
 Резиме:
 Савремени европски прописи за пројектовање АБ конструкција примењују се у земљама Европске Уније као и у неким земаља ван ње. Ови прописи, за поједине типове конструкција, садрже део који се односи на противпожарно пројектовања. У једном делу земаља географске Европе, као што је Србија и још неколико земаља бивше Југославије, на снази су стари, национални прописи за пројектовање АБ конструкција у којима не постоје никакви услови са аспекта конструктивног противпожарног пројектовања. Из ових разлога, у овом раду, нумерички je анализирана пожарна отпорност средњег АБ стуба једне вишеспратнице, пројектованог према прописима ЕС2, и (још) важећим националним прописима за бетон и армирани бетон неких земаља бивше Југославије. Различити примењени коефицијенти сигурности за материјале и оптерећења, као и посебни услови пројектовања стубова према некадашњим ЈУС сеизмичким прописима, директно утичу на носивост стубова од армираног бетона у условима пожара што је приказано у раду. Усвојен је модел стандардног пожара који се најчешће користи у експериментима и нумеричким анализама. За нумеричку анализу пожарне носивости АБ стуба коришћен је софтвер САФИР.
 
 Кључне речи:
 пожарна отпорност, AБ стубови, нумеричка анализа, прописи