Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 339-346


ПРОРАЧУН НОСИВОСТИ УМЕРЕНО ВИТКИХ И ВИТКИХ ЦФТ КРУЖНИХ СТУБОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.035
UDK: 624.075.23:517.957
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазовић, Марија; Деретић-Стојановић, Биљана; Радовановић, Јанко
 
 Резиме:
 Код умерено витких и витких ЦФТ стубова губитак носивости се заснива на проблему стабилности. У том случају морају се узети у обзир утицаји другог реда. Применом рачунског програма Abaqus у моделу су задати нелинеарни конститутивни модели за бетон језгра и конструкциони челик шупљег профила, као и веза ова два елемента. Применом модификоване Riks-ове методе срачуната је критична сила извијања ЦФТ стуба. Анализиран је утицај односа пречника и дебљине зида челичног профила, као и утицај граничних услова ослањања на вредност критичне силе извијања.
 
 Кључне речи:
 ЦФТ стубови, нелинеарна анализа, стабилност