Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 329-338


НУМЕРИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ ПРИТИСНУТЕ ДИЈАГОНАЛЕ ЧЕЛИЧНЕ РЕШЕТКЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.034
UDK: 624.014.2:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милић, Милош; Ромић, Никола; Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Вацев, Тодор
 
 Резиме:
 Челичне конструкције често садрже аксијално притиснуте елементе који захтевају анализу стабилности. Постојећа аналитичка решења проблема стабилности углавном су заснована на грубим претпоставкама и не узимају у обзир геометријске несавршености елемената и полукруте везе између њих на адекватан начин. У овом раду је анализирана притиснута дијагонала железничког решеткастог моста применом методе коначних разлика и теорије другог реда, и добијене су вредности напона, померања и дужине извијања.
 
 Кључне речи:
 Извијање, МКР, полукруте везе, геометријскa имперфекцијa