Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 377-381


О ВИСКОЕЛАСТИЧНИМ СВОЈСТВИМА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.039
UDK: 691.16:539.3:517.965
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Окука, Александар; Граховац, Ненад; Жигић, Миодраг; Спасић, Драган Т.
 
 Резиме:
 У овом раду повезују се методи инверзне Лапласове трансформације и најмањих квадрата за идентификације параметара система, фракциони КелвинЗенеров модел вискоеластичног тела и тестови течења/релаксације изведени на асфалним мешавинама. Вискоеластична својства мешавине описаће се редом фракционог извода, модулом еластичности, и са две релаксационе константе које испуњавају рестрикције које произилазе из другог закона термодинамике. Познавањем ових параметара може се предвидети понашање асфалтне мешавине за различита оптерећења. Поред тога промене вискоеластичних својстава асфалтне мешавине услед старења или различитих услова експлоатације могу се повезати са обрасцeм промене ових параметара.
 
 Кључне речи:
 фракциони рачун, идентификација параметара, вискоеластичност, асфалтне мешавине