Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 625-634


ХИДРОГРАФСКA ИЗМЕРА СЛАПИШТA ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ДУБРАВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.067
UDK: 621.311.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Баричевић, Сергеј; Хусњак, Јанко
 
 Резиме:
 У раду је описан поступак хидрографске измере попречних профила на слапиштy хидроелектране Дубрава, на реци Драви у близини Вараждина, у Републици Хрватској. Измера је обављена применом сателитске и ултразвучне методе, тј. интегрисаним системом ГПС_РТК + дубиномер. У поступку обраде података примењено је више различитих софтвера. Примарни резултат измере је израда 7 попречних профила слапишта у размери 1:300/90. Израђен је слојни план слапишта у размери 1:600 те 3Д модел слапишта. Коначан резултат је израчунавање волумена материјала на подручју слапишта хидроелектране Дубрава, којег је снага воде однела низводно између две епоха мерења 2015. и 2016. године.
 
 Кључне речи:
 Хидрографска измера, слапиште, хидроелектрана Дубрава, слојни план, 3Д модел