Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 635-644


ПРОРАЧУН СПРЕГНУТЕ ДУБИНЕ У ХИДРАУЛИЧКОМ СКОКУ Б-Ф ТИПА КОД УМИРУЈУЋИХ БАЗЕНА СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.068
UDK: 626/627
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Љубичић, Роберт; Бабић, Филип; Зиндовић, Будо; Капор, Радомир; Савић, Љубодраг
 
 Резиме:
 У циљу анализе стабилности хидрауличког скока Б-Ф типа у умирујућим базенима степенастих брзотока обављена су одговарајућа хидрауличка моделска испитивања. Скок типа Б-Ф настаје у умирујућем базену са негативним нагибом дна, при чему се почетак скока образује у оквиру брзотока. Добијени резултати су анализирани са освртом на постојећу литературу која се бави Б-Ф и Ф типом хидрауличког скока. Предложена је модификација поступка за прорачун низводне спрегнуте дубине за овај тип умирујућих базена, за случај када се он налази у наставку степенастих брзотока.
 
 Кључне речи:
 хидраулика, умирујући базен, хидраулички скок, степенасти брзоток