Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 451-465


УТИЦАЈ ОБРАДЕ КРАЈЕВА УЗОРАКА ДОБИЈЕНИХ ИЗ ЈЕЗГАРА ОЧВРСЛОГ БЕТОНА НА ЧВРСТОЦУ ПРИ ПРИТИСКУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.048
UDK: 691.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанковић, Ксенија; Лончар, Љиљана; Антић, Лана; Бојовић, Драган; Стојановић, Марко
 
 Резиме:
 Узорци за накнадно испитивање чврстоће при притиску добијају се из језгара извађених бушењем из елемената од очврслог бетона. Узорци морају задовољити у погледу мера и толеранција захтеве одговарајућих стандарда, па се у том смислу припремају сечењем и брушењем или наношењем равнајућег слоја. Испитано је пет серија узорака (ваљака), чији крајеви су припремљени на различите начине брушењем или наношењем равнајућег слоја од: сумпора, сумпора и кварцног песка, брзовезујућег алуминатно цементног малтера и епоксидног лепка. Пре тога испитане су чврстоће при притиску материјала употребљених за израду равнајућих слојева. Препоручује се припрема узорака брушењем.
 
 Кључне речи:
 бетонска језгра, притисна чврстоћа, припрема крајева узорака