Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 467-472


УТИЦАЈ АЕРАНАТА НА СВОЈСТВА БЕТОНА
 
DOI: 666.972.168
UDK: 10.14415/konferencijaGFS2017.049
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Бојовић, Драган; Лончар, Љиљана; Антић, Лана
 
 Резиме:
 Бетони који су изложени дејству мраза и соли за одмрзавање морају се штитити аерирањем. Заштита се постиже додавањем хемијских додатака који увлаче ваздух у свеж бетон. Овакви бетони имају за последицу пад чврстоће при притиску бетона од 5% за сваки проценат увученог ваздуха у односу на конвенционалне бетоне. Справљене су три мешавине бетона са различитом врстом аераната. Извршено је испитивање својстава свежег бетона и утицај додавања различитих врста аераната на свеж бетон. Приказани су резултати добијени на свежем бетону као и чврстоћа при притиску у старости од 3, 7 и 28 дана.
 
 Кључне речи:
 аеранти, свеж бетон, чврстоћа при притиску