Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 571-580


КАЛИБРАЦИЈА МОДЕЛА ЗА ТЕХНИЧКУ И ЕКОНОМСКУ ПРОЦЕНУ ПУТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.061
UDK: 519.876.5:625.76
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Зељић, Драгана; Грујић, Жарко; Свилар, Мила
 
 Резиме:
 HDM-4 је програмска алатка која се користи за процену техничких и економских аспеката путних инвестиција. Распрострањена је као алат за планирање и програмирање улагања у путну мрежу и утврђивање стандарда одржавања. Пошто модел симулира будуће промене путне мреже у односу на постојеће стање, поузданост резултата је, између осталих елемената, зависна од тога колико моделска предвиђања одговарају стварном понашању. Због тога примена модела укључује важан корак калибрације у односу на локалне услове и окружење.
 
 Кључне речи:
 калибрација, локални услови, клима, саобраћај, пропадање коловоза