Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 563-570


ПРАВНА ПРОЦЕНА ПРИМЕНЕ ПБМ УГОВОРА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.060
UDK: 351.712.2:625.7/.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јокановић, Игор; Валчић, Нина
 
 Резиме:
 Уговори за одржавање засновани на учинку не могу да се реализују у неодговарајућем законском и регулаторном окружењу који треба да омогући углавном дуготрајне уговоре, осигурање одговарајућих будућих буџетских обавеза и потребу наметања уговорних казни за лосе извршење или неизвршење обавеза. Овај рад даје детаљне коментаре о примени регулативе о набавкама која се односи на комуналне услуге, са посебним освртом на процену да ли се уговори о одржавању засновани на учинку могу реализовати у складу са националним законодавним оквиром.
 
 Кључне речи:
 одржавање засновано на учинку, правна процена, набавка, уговор