Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 571-580


KALIBRACIJA MODELA ZA TEHNIČKU I EKONOMSKU PROCENU PUTNIH INVESTICIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.061
UDK: 519.876.5:625.76
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jokanović, Igor; Zeljić, Dragana; Grujić, Žarko; Svilar, Mila
 
 Rezime:
 HDM-4 je programska alatka koja se koristi za procenu tehničkih i ekonomskih aspekata putnih investicija. Rasprostranjena je kao alat za planiranje i programiranje ulaganja u putnu mrežu i utvrđivanje standarda održavanja. Pošto model simulira buduće promene putne mreže u odnosu na postojeće stanje, pouzdanost rezultata je, između ostalih elemenata, zavisna od toga koliko modelska predviđanja odgovaraju stvarnom ponašanju. Zbog toga primena modela uključuje važan korak kalibracije u odnosu na lokalne uslove i okruženje.
 
 Ključne reči:
 kalibracija, lokalni uslovi, klima, saobraćaj, propadanje kolovoza