Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 581-589


ВЕНТИЛАЦИЈА ДУГИХ САОБРАЋАЈНИХ ТУНЕЛА У УСЛОВИМА РЕДОВНОГ И ИНЦИДЕНТНОГ ФУНКЦИОНИСАЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.062
UDK: 624.191.94
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мирковић, Никола; Митковић, Предраг; Дивац, Љубо; Радовановић, Слободан; Шумарац, Драгослав
 
 Резиме:
 У раду су представљени основни принципи вентилације дугих саобраћајних тунела применом три различита типа вентилационих система. Приказане су основне поставке лонгитудиналне, трансверзалне и полу-трансверзалне вентилације у условима редовног функционисања саобраћаја у тунелу, са посебним нагласком на контролу безбедности и мере заштите у случају појаве инцидентне ситуације – пожара у тунелу. Овај рад описује поступак пројектовања система за вентилацију у условима редовног и инцидентног функционисања тунела на конкретном примеру дугог саобраћајног тунела са аспекта енергетске ефикасности примењеног вентилационог решења.
 
 Кључне речи:
 вентилација, вентилациони системи, енергетска ефикасност, инцидентна ситуација, заштита од пожара, саобраћајни тунели.