Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 783-791


ВАЛОРИЗАЦИЈА УНУТРАШЊИХ ПРОСТОРА УРБАНИХ БЛОКОВА „СТАРОГ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ КАО МЕСТА ЗА ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.083
UDK: 711.63(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
 
 Резиме:
 Урбана структура Новог Сада је испреплетена јавним просторима улица и тргова, али и мноштвом микроамбијената формираних у унутрашњим просторима урбаних блокова. Историјски развој града је условио различиту морфолошку генезу његових блокова, што је резултирало стварањем варијације облика и функција, али и различитих могућности коришћења отворених јавних простора у њиховој унутрашњости као местима социјализације. Студија случаја обухвата валоризацију унутрашњих простора пет урбаних блокова централног градског језгра Новог Сада. Анализирани блокови „Старог града“, једног од најстаријих делова Новог Сада, су блокови затворене структуре, уједначене спратности, са доминантном функцијом вишепородичног становања, и међу ретким градским блоковима који директно излазе на реку Дунав. У раду су анализирани различити квалитативни параметри који ове отворене просторе чине погодним за друштвени живот становника блокова, односно који стварају услове за широк спектар јавних активности и за остале грађане Новог Сада. Истраживањем морфолошких и функционалних карактеристика јавних унутарблоковских простора може се сагледати однос између анализираних параметара ових простора и постојаности различитих група корисника и јавних активности које се одвијају на њима. Циљ студије је да се критичком валоризацијом постојећег стања истакну недостаци и проблеми ових јавних простора, али и да се уочени потенцијали искористе за будуће трансформације унутрашњих простора урбаних блокова централне зоне града.
 
 Кључне речи:
 јавни простор, урбани блок, социјализација, Нови Сад