Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 775-782


СТАМБЕНE КУЛЕ КАО ВИСИНСКИ РЕПЕРИ НА ЛИМАНИМА У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.082
UDK: 711.4(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милинковић, Александра; Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Бркљач, Дијана
 
 Резиме:
 Силуета насеља један је од урбанистичко-архитектонских симбола и изузетно битан параметар за адекватан одабир пројектантског приступа уређењу градског простора. На нивоу насеља, висински репери представљају једнозначне маркере помоћу којих је олакшана оријентација, идентификација и асимилација становника са простором који их окружује. Изграђене структуре доминантне по својој висини у односу на непосредно окружење, архитектонски представљају објекте настале као одраз детаљног промишљања, а приликом њиговог планирања укључују се бројни фактори и њихово постојање проверава се на више нивоа, социолошком, економском, психолошком, еколошком, архитектонском. На подручју Новог Сада утврђено је да постоје висински репери у различитим деловима града, али су услови који се за њих везују, период настанка, завршни израз, морфолошка структура, урбанистички услови, типологија, другачији, те је уочен низ сличности и разлика које могу бити вредноване кроз упоредну анализу. Истраживањем поменутих услова указано је на постојеће стање на нивоу насеља, како би се сагледале и валоризовале тренутне вредности и недостаци са којима се овакви објекти суочавају. Значајне теме везане за поменуте структуре јесу питање идентификације становника са овим објектима, препознатљивост, допадљивости и могућност њиховог постојања у колективној свести грађана. Циљ студије јесте да се формирају ставови који указују на могуће препоруке у даљим истраживањима и приказују важност постојања висинских репера на нивоу насеља.
 
 Кључне речи:
 висински репери, оријентација, идентитет, Нови Сад