Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 179-187


ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ-8/1 Бизнис и струка у савременој изградњи - прилози за дискусију
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.018
UDK: 69:17
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петковић, Мирко Д.
 
 Резиме:
 "Бизнис је упропастио грађевинску индустрију и уништио струку". Да ли је то случај само у грађевинарству или и у другим областима? Да ли је уништио струку или само њену етику? На какав начин и да ли се то десило само у срединама у транзицији? Или само у оним срединама без културе рада? Да ли је то могло да се деси без свесне злоупотребе струке и одсуства стручног морала? Колика је у свему томе била улога високог школства? Којим средствима, каквог порекла и којим токовима бизнис у грађевинарству купује и неутралише струку? Шта је заправо менаџмент и "прављење пара", оно чиме се бизнис највише дичи, а струка плашљиво оспорава? Да ли су бизнисмени и менаџери заправо посредници и прекупци који уз помоћ банкара диктирају услове изградње, а уз немоћ струке организују радове? Зашто су данас порекло и токови новца основна одредница сваког већег грађевинског пројекта, а уско стручне расправе и мишљење експерата не ретко његове другоразредне карактеристике? Да ли је у основи то проблем непостојања етике и морала у времену кризе или особине бизниса да користи људе ниже вредности? Зашто су у развијеним земљама врхунски стручњаци са високим моралом и етиком махом и успешни бизнисмени? Зашто такав случај није са стручњацима у неразвијеним земљама? Да ли држава треба да буде подстрекач таквих односа или њихов регулатор? Зашто је струка спора и трајна, везана за традицију и одрживе пројекте, а бизнис њена супротност везана само за пословне шансе? Са ширим уводом, бројним не случајно постављеним питањима и коментарима о месту и улози струке у бизнису и њиховом међусобном односу, као и примерима из савремене грађевинске праксе, рад даје скромни допринос на ту врло значајну, а у исти мах малопознату и ретко помињану тему у грађевинским круговима. Имајући то у виду, поједини свесно изостављени подаци су мање недостатак рада, а више професионалног искуства, при чему не сме бити заборављено да "разумети питање је пола одговора" (Сократ).
 
 Кључне речи:
 Савремена пракса, изградња, бизнис, струка, менаџмент, трговина, етика