Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 189-200


САНАЦИЈА КРОВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЦИЛИНДРИЧНОГ РЕЗЕРВОАРА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.019
UDK: 624.024.953:69.059.25
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бешевић,Мирослав Т.; Прокић, Александар; Живковић, Смиља; Војнић П., Мартина
 
 Резиме:
 У току експлоатације вертикаланог цилиндричног резервоара са сфетрноим кровом за керозин, дошло је до оштећења појединих елемената кровне конструкције. Приступило се анализи свих меродавних утицаја како би се утврдила стварна напонска стања и деформације на конструкцији, односно утврдили узроци који су довели до оштећења. Анализом добијених утицаја је констатовано да су прекорачени напони и угиби кровне конструкције резервоара. На основу статичких утицаја усвојене су мере санације каo и фазе извођења. Новопројектована санирана конструкција крова резервоара димензионисана је према Европским прописима- Еврокодовима.
 
 Кључне речи:
 Челични цилиндрични резервоар, сферни кров резервоара, анализа утицаја од оптерећенја, Еврокод.