Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 717-727


БЕЛЕШКА О ПРОБЛЕМУ СЛОЖЕНОСТИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА И ЊЕГОВОГ УЧЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.076
UDK: 72.012
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дулић, Оливера
 
 Резиме:
 Истраживање приказано у овом раду бави се сложеношћу архитектонског пројектовања, поготово у смислу његовог учења. У раду је дат кратак преглед стања у области процеса пројектовања и његове едукације, те су описане методе које потенцијално утичу на овај процес. Широка област процедуре архитектонског пројектовања може се испитати на више различитих начина и кроз многе приступе. Међутим, ово истраживање се фокусира на одлучујуће факторе који сачињавају процес пројектовања у циљу бољег разумевања међусобних односа између ових појмова, као и на испитивање њиховог утицаја на активност учења и стварања архитектуре.
 
 Кључне речи:
 архитектонско пројектовање, архитектонски студио, учење архитектонског пројектовања, графички прикази, архитектонски дијаграм