Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 729-738


ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЈЕКТОВАЊА МЕЂУСПРАТНИХ ПЛОЧА СА АСПЕКТА НОСИВОСТИ, СИГУРНОСТИ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.077
UDK: 692.5:697.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кекановић, Милан; Шумарац, Деагослав; Ћорић, Станко; Касаш, Карољ; Чех, Арпад
 
 Резиме:
 Овај рад даје информације о могућностима пројектовања и изградње међуспратних плоча са три врло битна аспекта: носивости, сигурности и енергетске ефикасности. Данас се у Р.Србији искључиво пројектују и граде пуне међуспратне бетонске плоче најмање дебљине 20цм. Оправдање за ово решење је добијање, у својој равни, круте плоче-дијафрагме која је способна да пренесе сезмичке силе на зидове у омеру крутости тих зидова. Истовремено ово решење има и многе мане а то је велика маса која ограничава дужину распона. Велика маса је директно сразмерна величини сеизмичких сила. Пуна бетонска плоча дебљине 20цм има велики топлотни капацитет и специфичну топлоту c(J/kgK) који не погодују енергетској ефикасности јер топли ваздух акумулира, спроводи га према зидовима и задржава га при стропу, а корисници се налазе при поду. Постоје и друга решења пројектовања и грађења међуспратних плоча која задоволавају далеко више захтева него пуна бетонска плоча.То су роштиљно касетнеармирано бетонске плоче. Ове плоче су изузетно круте и носиве, по потреби у оба правца и могу имати мању масу до 50% у односу на пуне бетонске плоче. Аутори у овоме раду представљају и једно решење роштиљно касетне армирано бетонске плоче које задовољава, поред наведених захтева још и енергетску ефикасност. То је решење по техногији Стироферт с конструкцијски уграђеним експандираним полистиреном као "заробљеном оплатом" у фази бетонирања и изградње. Та иста "заробљена оплата" је моћна изолација на стропу с учинком спречавањаакумулације и губитака топлоте према зидовима и уједначавањем температуре ваздуха између пода и стропа.
 
 Кључне речи:
 бетонске, роштиљно-касетне, плоче,носивост, енергетска ефикасност