Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 517-525


АНАЛИЗА УСЛОВА ГРАЂЕЊА ДЕРИВАЦИОНОГ ТУНЕЛА У ХЕРЦЕГОВИНИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.055
UDK: 624.19
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Уљаревић, Милан; Шупић, Слободан
 
 Резиме:
 Тунели су специфични објекти који се граде испод површине терена, у циљу савлађивања неких препрека и могу се сврстати у најсложеније инжењерске објекте за саобраћај и транспорт, спајајући две целине раздвојене препреком. Предмет рада је анализа и поређење метода ископа тунела за потребе хидроелектране “Дабар” у Невесињу. Анализа је базирана на пројектно-техничкој документацији деривационог тунела као и досадашњим теоријским и практичним истраживањима и радовима. Циљ рада је да се проучавањем и анализом више различитих метода ископа тунела (НАТМ, ТБМ метода) и упоређивањем њихових карактеристика предложи оптимална метода ископа за конкретан објекат. На основу анализе услова грађења (карактеристика локације), сагледано је и теоретски предложено најповољније решење и комбинација решења, ископа деривационог тунела за потребе хидроелектране.
 
 Кључне речи:
 Тунел, метода, ископ, решење, анализа