Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 527-534


КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА И ПОСТОЈЕЋЕГ ОДБРАМБЕНОГ НАСИПА ДУЖ РИЈЕКЕ САВЕ НА СЈЕВЕРНОМ ДИЈЕЛУ ГРАДСКОГ НАСЕЉА ШАМАЦ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.056
UDK: 627.418
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Неђо
 
 Резиме:
 Сјеверно градско подручје Шамца од поплава се брани савским насипом који је изграђен шездесетих година. Насип има двоструку улогу, са једне стране брани град од поплава, а са друге стране се налазе инфраструктурни и привредни објекти у нивоу коте врха насипа. На том дијелу дуж трасе насипа изграђен је парапетни зид који учвршћује насип према ријеци Сави, али и другу страну гдје су значајнији грађевински објекти. Верменом је насип оштећен, а тиме и парапетни зид до те мјере да је неопходно урадити њихову ревитализацију, а у неким дијеловима и потпуну обову. Оштећења насипа су за собом повукла и оштећење Парапетног зида, који је таласасто нагет у правцу ријеке Саве. Пресудна оштећења су изазвале катастрофалне поплаве током мјесеца маја 2014 и 2015. године. Проведена истраживања терена дуж трасе парапетног зида у насипу, дала су карактеристике постојећег насипа и подтла, на основу којих су дати приједлози темељења новог зида и санација постојећег одбрамбеног насипа.
 
 Кључне речи:
 насип, парапетни зид, природни седименти