Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 535-543


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ОТПОРА ВАЗДУХА У ТУНЕЛУ КОД БРЗИХ ЖЕЛЕЗНИЦА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.057
UDK: 624.195
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лукић, Драган; Димитријевић, Јелена; Ђурић, Дијана
 
 Резиме:
 У раду се разматра један веома сложен проблем код брзих железница, а то је отпор ваздуха у тунелу. Приказује се поступак експерименталног одређивања отпора. Ваздушне струје изазване проласком воза кроз тунел се испитују експериментално и нумерички са намером да се аеродинамичке појаве што боље упознају и утврди њихова величина. Експерименталне технике мерења положаја и вредности притиска ваздуха су изузетно сложене. Првобитна истраживања су се односила на одређивање облика дијаграма притиска у зависности од брзине вожње и удаљености чела воза од улаза тунела. Експерименталним путем је утврђено на који начин се притисак јавља при уласку воза у тунел и када настави са кретањем дуж тунела. Зависно од начина мерења отпора ваздуха у тунелу, приказују сe резултати експреименталних истраживања на прототипу. У оквиру овог рада се приказују резултати експерименталних мерења у тунелу Linkou (дати у раду YungYen Ko-a [2]).
 
 Кључне речи:
 брзе железнице, тунел, отпор ваздуха, мерење, прототип