Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 535-543


EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE OTPORA VAZDUHA U TUNELU KOD BRZIH ŽELEZNICA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.057
UDK: 624.195
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Dragan; Dimitrijević, Jelena; Đurić, Dijana
 
 Rezime:
 U radu se razmatra jedan veoma složen problem kod brzih železnica, a to je otpor vazduha u tunelu. Prikazuje se postupak eksperimentalnog određivanja otpora. Vazdušne struje izazvane prolaskom voza kroz tunel se ispituju eksperimentalno i numerički sa namerom da se aerodinamičke pojave što bolje upoznaju i utvrdi njihova veličina. Eksperimentalne tehnike merenja položaja i vrednosti pritiska vazduha su izuzetno složene. Prvobitna istraživanja su se odnosila na određivanje oblika dijagrama pritiska u zavisnosti od brzine vožnje i udaljenosti čela voza od ulaza tunela. Eksperimentalnim putem je utvrđeno na koji način se pritisak javlja pri ulasku voza u tunel i kada nastavi sa kretanjem duž tunela. Zavisno od načina merenja otpora vazduha u tunelu, prikazuju se rezultati ekspreimentalnih istraživanja na prototipu. U okviru ovog rada se prikazuju rezultati eksperimentalnih merenja u tunelu Linkou (dati u radu YungYen Ko-a [2]).
 
 Ključne reči:
 brze železnice, tunel, otpor vazduha, merenje, prototip