Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 405-411


СТУДИЈА БЕТОНА КАМЕНА МЕТОДА РЕНДГЕНСКЕ ФАЗНЕ И СПЕКТРАЛНЕ АНАЛИЗЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.042
UDK: 691; 543.42
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Pakhomova, Ekaterina; Bredikhina, Natalia; Guteneva, Ekaterina; Semicheva, Natalia
 
 Резиме:
 У овом тренутку постоји разноврсност метода испитивања у производима и конструкције од бетона. Рентгенофазовый и спектралне анализе су квалитетним карактеристикама испитиваног материјала, које вам омогућавају да науче структуру узорка. То је универзални и брзе методе анализе.
 
 Кључне речи:
 бетон, рентгенофазовый метод, спектрална метод.