Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 209-218


АНАЛИЗА И ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ АБ ЗИДНОГ НОСАЧА ПРИМЕНОМ ПРОГРАМА "СТ МЕТХОД"
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.021
UDK: 624.072.2.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Старчев-Ћурчин, Анка; Малешев, Мирјана; Кукарас, Данијел; Рашета, Андрија; Жарковић, Драго
 
 Резиме:
 У овом раду је приказано димензионисање армиранобетонског зидног носача применом Струт-анд-Тие методе. Нумеричке анализе су урађене у програму "СТ метход" који има могућност аутоматског одређивања Струт-анд-Тие модела и димензионисања раванских АБ носача. Анализиран је армиранобетонски зидни носач са отвором. Чворне зоне Струт-анд-Тие модела анализиране су, као хидростатичке, у ручном прорачуну, и нехидростатичке, применом програма "СТ метход". Упоређени су добијени резултати оба начина прорачуна.
 
 Кључне речи:
 аб зидни носач, СТ метход, Струт-анд-Тие модел, чворна зона