Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 209-218


ANALIZA I DIMENZIONISANJE AB ZIDNOG NOSAČA PRIMENOM PROGRAMA "ST METHOD"
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.021
UDK: 624.072.2.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Starčev-Ćurčin, Anka; Malešev, Mirjana; Kukaras, Danijel; Rašeta, Andrija; Žarković, Drago
 
 Rezime:
 U ovom radu je prikazano dimenzionisanje armiranobetonskog zidnog nosača primenom Strut-and-Tie metode. Numeričke analize su urađene u programu "ST method" koji ima mogućnost automatskog određivanja Strut-and-Tie modela i dimenzionisanja ravanskih AB nosača. Analiziran je armiranobetonski zidni nosač sa otvorom. Čvorne zone Strut-and-Tie modela analizirane su, kao hidrostatičke, u ručnom proračunu, i nehidrostatičke, primenom programa "ST method". Upoređeni su dobijeni rezultati oba načina proračuna.
 
 Ključne reči:
 ab zidni nosač, ST method, Strut-and-Tie model, čvorna zona